sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Yakalegelsin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi saklanması, aktarılması ve imhası, gizliliğinizin korunması, çerez politikasına ilişkin olarak veri sahibi ilgili kişilerin aydınlatılması adına bu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” isimli aydınlatma metni tarafımızca hazırlanmıştır. Ayrıca internet sitemizin kullanıcılar tarafından ziyaret edilmesi durumunda kullanılan çerezler ve SDK’lar hakkında da Çerez Politikası bölümünde ayrıntılı bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Yakalagelsin tarafından yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Yakalagelsin bu aydınlatma metnini gerekli olan durumlarda her zaman değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu yetki kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde yapılacak değişiklikler tarafından https://www.yakalagelsin.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi adresinde yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.

1.    Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsamı, Amacı ve Gizlilik Politikası

a.      Veri Sorumlusu

Yakalagelsin Toptan ve Perakende Ticaret A.Ş. (Yakalegelsin veya Şirket)

b.      Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Yakalagelsin kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesi gereğince;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

sebeplerine dayanarak web sitesi, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, çerezler, çağrı merkezi kayıtları, adli ve idari makamlardan gelen tebligatlar ve diğer iletişim araçları aracılığıyla işitsel, elektronik ve yazılı şekilde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları” ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” adlı başlıklarda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

c.       Kişi Gruplarına Göre Veri Konusunun Kategorizasyonu

 • Üye Müşteri: Adı, Soyadı, Telefon numarası, Doğum tarihi, e-posta adresi, Cinsiyet, Adres Bilgisi, IP adresi, fatura bilgileri(T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No, adres, bağlı bulunulan vergi dairesi) IBAN bilgileri.
 • Misafir Müşteri: Adı, Soyadı, Telefon numarası, e-posta adresi, Cinsiyet, Adres Bilgisi, IP adresi, fatura bilgileri(T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No, adres, bağlı bulunulan vergi dairesi) IBAN bilgileri.
 • Çevrimiçi Ziyaretçi : -
 • Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi: Adı, Soyadı, Telefon numarası, e-posta adresi, Cinsiyet, Adres Bilgisi

d.      Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, çeşitli hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Ayrıca yukarıda spesifik olarak belirtilen; Adı, Soyadı, Doğum tarihi, Adres Bilgisi, gibi bilgiler mesafeli satış sözleşmesinin kurulabilmesi, kişinin ergin olup olmadığının yani fiil ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi, ve ürün gönderimi yapılabilmesi için alınan kişisel verilerdir,
 • Telefon numarası, e-posta adresi, gibi bilgiler iletişim kurulabilmesi ve çeşitli bilgilendirmeler yapılabilmesi, teslimat ve müşteri memnuniyeti hizmetlerinin satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi için alınan kişisel verilerdir.
 • Fatura bilgileri(T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No, adres, bağlı bulunulan vergi dairesi,Adres) vergi mevzuatından kaynaklanan yasal zorunluluklar ve faturalandırma süreclerinin yürütülebilmesi için alınan kişisel verilerdir.
 • IBAN bilgileri, iade işlemlerinin yürütülebilmesi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi için alınan kişisel veridir.
 • IP adresi, internet işlem kayıtlarının tutulmasına, log kayıtlarının tutulmasına ilişkin yasal zorunluluklar nedeniyle alınan kişisel veridir.
 • Cinsiyet; kişiye özgü ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla reklam, tanıtım ve kampanya faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla alınan kişisel veridir.

e.       Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Yakalagelsin, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Yakalagelsin, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Yakalagelsin kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Yakalagelsin’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Yakalagelsin işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Yakalagelsin’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Yakalagelsin tarafından işletilen platformlara veya Yakalagelsin sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yakalagelsin bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler, teknik servis vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

g.      Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri bakımından KVKK’da veya ilgili kanunlar ile diğer ilgili mevzuatta verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen verinin saklanma süresine yönelik mevzuatta herhangi bir sürenin öngörülmemesi halinde kişisel verileri işlenen kişi ile aramızdaki ilişkinin gereği olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle kişisel verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

Çağrı Merkezi ses kayıtları

3 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar

10 yıl

6098 Sayılı Kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

En fazla 540 gün

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler

1 yıl

Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler

2 hafta

 

h.      Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Hakların Nasıl Kullanılabileceği

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından(kurulun belirlediği tarife KVKK mad. 13/2) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.yakalagelsin.com/Data/EditorFiles/yakalagelsin/Kvkk/Kisisel-Verileri-Koruma-ve-Isleme-Basvuru-Formu.pdf adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Karacaoğlan Mahallesi, 6165. Sk. D:No: 12/A, Işıkkent Bornova/İzmir” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya posta yoluyla iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 1. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Yakalagelsin, Yakalagelsin tarafından işletilen web sitesi ve mobil sitesine yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgilerinizi, Yakalagelsin’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Yakalagelsin'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

2.    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Yakalagelsin, web sitesi, mobil sitesi aracılığıyla işlemiş olduğu kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7’inci ve 14’üncü maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 138’inci maddeleri gereğince ilgili kanun hükümlerinin belirlemiş olduğu süreler ve/veya kanuni sürelere aykırı olmamak şartıyla işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca kişisel verileriniz saklanmaktadır. Bu sürelerin sona ermesi halinde KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Yakalagelsin, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olarak ifade edebiliriz..

Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

ÇEREZ POLİTİKASI

1.    Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, kullanıcıların ziyaret ettiği web siteleri tarafından oluşturulan dosyalar olup; kullanıcıların web site üzerindeki göz atma bilgilerini kaydetmekte ve kullanıcıların çevrimiçi deneyimlerini kolaylaştırmaktadır.

Yakalagelsin Toptan ve Perakende Ticaret A.Ş. olarak www.yakalagelsin.com adresindeki internet sitemiz içerisindeki bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. 

 

2.    Çerez Kullanım Amaçları

Yakalagelsin.com’da çerezler;

 • Web sitenin çalışması için gereken temel fonksiyonları yerine getirilebilmesi,
 • Web siteyi analiz etmek ve Web sitenin performansını arttırmak,
 • Web sitenin fonksiyonelliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmek

amaçlarıyla kullanılmaktadır.

3.    Çerez Yönetimi

 • İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklatarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanıp çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.orghttps://www.youronlinechoices.eu/adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)
 • Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

4.    Yakalgelsin’de Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Çerez Servis Sağlayıcısı

Çerez İsmi

Çerezin Tanımı

Çerez Süresi

.yakalagelsin.com

_ _Cfduid 

Son Kullanıcı IP adreslerini belirli değerlerin tek yönlü bir karmasını kullanarak toplar ve anonimleştirir, böylece kişisel olarak tanımlanamazlar.

Çerez, 30 gün sonra sona eren bir oturum çerezidir.

.yakalagelsin.com

fbp

 

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Çerez süresi 180 gündür.

.yakalagelsin.com

_gid    

 

Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.

Performans 1 gün

.yakalagelsin.com

_gat    

 

Yüksek trafikli internet sitelerinde verilerin toplanmasını sınırlamak ve istek oranını düşürmek için kullanılmaktadır.

Performans 10 dakika

.yakalagelsin.com

_ga

 

Kullanıcıları, rastgale oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Performans 2 yıl

.yakalagelsin.com

cartId

 

Müşterilerin sepet verisi offline olarak performans arttırmak amacıyla kullanılır.

Çerez süresi 17 gün.

.yakalagelsin.com

Listclasss

 

Ürün listelemede kullanıcının ürün sıralama tipini belirlemek için kullanılır.

Oturum sonunda sona erer.

.yakalagelsin.com

cerezUyariPopUp

 

Kullanıcının çerez politikasını kabul edip etmediğini belirtmek için kullanılır.

Oturum sonunda sona erer.

.yakalagelsin.com

ASP.NET_Sessionld

 

İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir.

Oturum sonunda sona erer.

.yakalagelsin.com

AddVisitProductList

 

Kullanıcının oturum boyunca girdiği ürünleri belirtmek için kullanılır.

Oturum sonunda sona erer.

doubleclick.net

IDE

 

Kullanıcı hedefi reklam sunmak veya kullanıcıya görüntülenen reklam sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilmektedir.

Hedefleme 18 ay

 

doubleclick.net

. id      

 

Kullanıcı hedefi reklam sunmak veya kullanıcıya görüntülenen reklam sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilmektedir.

Hedefleme 2 ay

.google.com

APISID         

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 2 ay

.google.com   

SSID  

 

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 2 ay

.google.com   

NID   

 

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 6 ay

.google.com   

SID    

 

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 2 ay

.google.com

SAPISID       

 

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 2 ay

.google.com

HISID

           

Son aramalara ve önceki etkişimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedefleme 2 ay